Mentholatums historia

Mentholatum är idag 124 år gammalt. Företaget grundades 1889 i Wichita, Kansas av Albert Alexander Hyde och hans farmacept kollegor, där de producerade medicin. Efter 4 års forskning lyckades de utveckla ”Mentholatums salva” med egenskaper som att lindra smärta, klåda, köldskador och insektsbett samt var vida rekommenderat av läkare. Namnet ”Mentholatum” är en kombination av menthol och petrolatum. Hyde stödde för övrigt kyrkans arbete utomlands genom att donera Mentholatum salva. Detta medverkade till att salvan blev så populär över hela världen. Tyvärr finns inte produkten i Sverige. Hyde var en sann idealist donerade sina aktier i Mentholatum till kyrkan. Hans fyra söner önskade dock att fortsätta i sin fars fotspår och köpte tillbaka företaget för att driva Mentholatum vidare i 99 år.